Boat Protection Film

Idem als bij lakbescherming. Film polyurethaan 150 MU voor een doeltreffende bescherming van de gelcoat tegen de beschadigingen veroorzaakt door het zout, UV stralen, schuren van de fenders, etc....

Snelle en onzichtbare herstellingen van eventuele beschadigde delen.